top of page
Rita Marija Karačić – 2.a razred

“U sklopu nastave Vjeronauka, učenici su trebali odabrati jedan obrađeni biblijski ulomak ili redak, prikazati ga ilustracijom i obrazložiti svoj izbor. Učenica Rita Marija Karačić je napravila vrlo kvalitetan i lijep rad. Pogledajte!“

bottom of page