top of page

DOKUMENTI

TEMELJNI DOKUMENTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

20.11.2023.

Statut Prve katoličke osnovne škole u Gradu Zagrebu

22.5.2021.

Izmjene i dopune Statuta Prve katoličke osnovne škole u Gradu Zagrebu

27.3.2024.

Statut Prve katoličke osnovne škole u Gradu Zagrebu

(pročišćeni tekst)

18.3.2022.

Odluka o izmjenama Statuta Prve katoličke osnovne škole u Gradu Zagrebu

18.3.2022.

Kongregacija za katolički odgoj

01.05.2017.

PRAVILNICI

Pravilnik o izvođenju školskog izleta

1.9.2023.

Bolesti i stanja s povećanim rizikom

03.09.2020.

Pravila o virtualnoj učionici

26.03.2020.

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

08.01.2020.

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

01.05.2017.

Pravilnik o kućnom redu 2022.

14.10.2022.

Pravilnik o načinu postupanja odgojno - obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima

12.09.2018.

Pravilnik o radu

školske knjižnice

15.1.2024.

Modeli i preporuke za provedbu nastave u 2020-2021. (29.8.2020.)

03.09.2020.

Pravilnik o načinima postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

25.10.2021.

Protokol o postupanju u slučaju nasilja medu djecom i mladima

12.09.2018.

KURIKULUM I GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE

Godišnji plan i program škole 2023. - 2024.

6.10.2023.

Školski kurikulum 2023. - 2024.

6.10.2023.

TERMINI INFORMACIJA

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI,

DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA

INA, dodatna i dopunska - predmetna nastava

8.4.2024.

OSTALI DOKUMENTI

Izvješće neovisnog revizora o revizorskom uvidu u 2021. godinu

9.5.2023.

Uvid neovisnog revizora o revizorskom uvidu za 2023. godinu

8.5.2024.

Izvješće neovisnog revizora o revizorskom uvidu u 2022. godinu

9.5.2023.

BROŠURE ZA RODITELJE

Brošura za roditelje

12.09.2018.

Dopis - ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske

12.09.2018.

UDŽBENICI

Drugi obrazovni materijali - razredna nastava 2024./2025.

27.6.2024.

Katalog odobrenih udžbenika za školsku godinu 2023./2024.

16.6.2023.

Drugi obrazovni materijali

- razredna nastava

30.6.2022.

Odluka o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala 2021.

30.06.2021.

Lista udžbenika 2019. - 2020.

28.06.2019.

Drugi obrazovni materijali - predmetna nastava 2024./2025.

27.6.2024.

Odluka o odabiru odobrenih udžbenika za šk. god. 2023./2024

16.6.2023.

Odluka o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala 2022.

29.06.2022.

Drugi obrazovni materijali

-

predmetna nastava

28.06.2021.

Rezultati izbora udžbenika - Škola za život

03.07.2019.

Drugi obrazovni materijali - predmetna nastava 2023./2024.

28.6.2023.

Popis odabranih udžbenika

-

razredna nastava

16.6.2023.

Katalog odobrenih udžbenika 2022./2023.

28.6.2022.

Drugi obrazovni materijali

-

razredna nastava

28.06.2021.

Lista odabranih udžbenika

2019. - 2020. - Škola za život -

Prva katolička osnovna škola u Gradu Zagrebu

28.06.2019.

Drugi obrazovni materijali - razredna nastava 2023./2024.

28.6.2023.

Drugi obrazovni materijali

- predmetna nastava

30.6.2022.

Odabrani udžbenici za školsku godinu 2022./2023.

28.6.2022.

Popis odobrenih udžbenika za školsku godinu 2021./2022.

18.06.2021.

Drugi obrazovni materijali - 

Škola za život

05.09.2019.

bottom of page