DOKUMENTI

TEMELJNI DOKUMENTI

PRAVILNICI

Bolesti i stanja s povećanim rizikom 02.09.2020

03.09.2020.

Pravila o virtualnoj učionici

26.03.2020.

Pravilnik o kućnom redu 2019.

08.01.2020.

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

01.05.2017.

Izabrana pitanja škole 02.09.2020.

03.09.2020.

Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o načinima postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

19.09.2019.

Pravilnik
o načinu postupanja odgojno - obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima

12.09.2018.

Modeli i preporuke za provedbu nastave u 2020-2021. (29.8.2020.)

03.09.2020.

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

08.01.2020.

Pravilnik o načinima postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

01.05.2017.

Protokol o postupanju u slučaju nasilja medu djecom i mladima

12.09.2018.

KURIKULUM I GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE

Godišnji plan i program škole 2020. - 2021.

15.10.2020.

Školski kurikulum 2020. - 2021.

15.10.2020.

TERMINI INFORMACIJA

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI,

DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA

INA, dodatna i dopunska - predmetna nastava

17.10.2020.

OSTALI DOKUMENTI

Izvješće neovisnog revizora o revizorskom uvidu u 2020. godinu

22.02.2021.

Izvješćeo o revizorskom uvidu u financijske izvještaje za

2019. godinu

26.02.2020.

Procedura naplate dospjelih nenaplaćenih potraživanja

30.01.2020.

Zahtjev za pristup informacijama

11.05.2017.

BROŠURE ZA RODITELJE

Brošura za roditelje

12.09.2018.

Dopis - ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske

12.09.2018.

UDŽBENICI

Popis odobrenih udžbenika za školsku godinu 2021./2022.

18.06.2021.

Drugi obrazovni materijali - 

Škola za život

05.09.2019.

Lista udžbenika 2019. - 2020.

28.06.2019.

Rezultati izbora udžbenika - Škola za život

03.07.2019.

Lista odabranih udžbenika

2019. - 2020. - Škola za život -

Prva katolička osnovna škola u Gradu Zagrebu

28.06.2019.