top of page

DOKUMENTI

TEMELJNI DOKUMENTI

Statut Prve katoličke osnovne škole u Gradu Zagrebu

(pročišćeni tekst)

18.3.2022.

Odluka o izmjenama Statuta Prve katoličke osnovne škole u Gradu Zagrebu

18.3.2022.

Kongregacija za katolički odgoj

01.05.2017.

Statut Prve katoličke osnovne škole u Gradu Zagrebu

22.5.2021.

PRAVILNICI

Pravilnik o radu

školske knjižnice

11.5.2023.

Pravilnik o provedbi videonadzora

08.01.2020.

Pravilnik o kućnom redu 2022.

14.10.2022.

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

01.05.2017.

Pravilnik o izmjeni pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u OŠ i SŠ

25.10.2021.

Modeli i preporuke za provedbu nastave u 2020-2021. (29.8.2020.)

03.09.2020.

Politika zaštite

osobnih podataka

22.12.2021.

Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o načinima postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

19.09.2019.

Pravilnik
o načinu postupanja odgojno - obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima

12.09.2018.

Bolesti i stanja s povećanim rizikom

03.09.2020.

Pravila o virtualnoj učionici

26.03.2020.

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

08.01.2020.

Pravilnik o načinima postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

01.05.2017.

Protokol o postupanju u slučaju nasilja medu djecom i mladima

12.09.2018.

KURIKULUM I GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE

Godišnji plan i program škole 2022. - 2023.

14.10.2022.

Školski kurikulum 2022. - 2023.

14.10.2022.

TERMINI INFORMACIJA

Termini informacija učiteljica i razrednika

16.11.2022.

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI,

DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA

INA, dodatna i dopunska - predmetna nastava

16.11.2022.

OSTALI DOKUMENTI

Izvješće neovisnog revizora o revizorskom uvidu u 2022. godinu

9.5.2023.

Izvješće neovisnog revizora o revizorskom uvidu u 2021. godinu

9.5.2023.

BROŠURE ZA RODITELJE

Brošura za roditelje

12.09.2018.

Dopis - ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske

12.09.2018.

UDŽBENICI

Drugi obrazovni materijali

- predmetna nastava

30.6.2022.

Odabrani udžbenici za školsku godinu 2022./2023.

28.6.2022.

Popis odobrenih udžbenika za školsku godinu 2021./2022.

18.06.2021.

Drugi obrazovni materijali - 

Škola za život

05.09.2019.

Drugi obrazovni materijali

- razredna nastava

30.6.2022.

Odluka o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala 2021.

30.06.2021.

Lista udžbenika 2019. - 2020.

28.06.2019.

Odluka o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala 2022.

29.06.2022.

Drugi obrazovni materijali

-

predmetna nastava

28.06.2021.

Rezultati izbora udžbenika - Škola za život

03.07.2019.

Katalog odobrenih udžbenika 2022./2023.

28.6.2022.

Drugi obrazovni materijali

-

razredna nastava

28.06.2021.

Lista odabranih udžbenika

2019. - 2020. - Škola za život -

Prva katolička osnovna škola u Gradu Zagrebu

28.06.2019.

bottom of page