top of page

PRISTUP

INFORMACIJAMA

Kriteriji za određivanje naknade za dostavu informacije

17.01.2020.

ZAHTJEVI

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

01.05.2017.

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

01.05.2107.

Zahtjev za pristup informacijama

01.05.2017.

IZVJEŠĆA

ODLUKE

Odluka - službenik za informiranje

01.02.2021.

bottom of page