top of page

PRISTUP

INFORMACIJAMA

Zakon o pravu na pristup informacijama

1.9.2023.

Kriteriji za određivanje naknade za dostavu informacije

17.01.2020.

ZAHTJEVI

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

01.05.2017.

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

01.05.2107.

Zahtjev za pristup informacijama

01.05.2017.

IZVJEŠĆA

Godišnje izvješće 2023.

18.1.2024.

Godišnje izvješće 2022.

12.1.2023.

Godišnje izvješće 2021.

13.1.2022.

Godišnje izvješće 2019.

27.01.2020.

ODLUKE

Odluka - službenik za informiranje

01.02.2021.

bottom of page