top of page

DJELATNICI

UPRAVA ŠKOLE

o. Vinko Mamić, ravnatelj

ravnatelj@katolickaskola.com

Rafaela Grozdić, tajnica škole

tajnistvo@katolickaskola.com

Adela Kešer, voditeljica računovodstva

racunovodstvo@katolickaskola.com

STRUČNA SLUŽBA

Ivana Rajčević Vujanić, psihologinja

Ruta Feldman, psihologinja - zamjena

psiholog@katolickaskola.com

Paula Petrinec, edukacijaski rehabilitator

Patricija Rob, socijalni pedagog - zamjena

socijalnipedagog@katolickaskola.com

Ana Mirčetić, knjižničarka

knjiznica@katolickaskola.com

o. Dario Tokić, duhovnik

duhovnik@katolickaskola.com

TEHNIČKO OSOBLJE

Matija Jakić, spremačica

spremacice@katolickaskola.com

Biserka Crnjaković, spremačica

spremacice@katolickaskola.com

Ljiljana Antić, kuharica

kuhinja@katolickaskola.com

Zdenko Duvnjak, domar

domar@katolickaskola.com

POMOĆNICI U NASTAVI

Janja Sojkić, pomoćnica u nastavi

Barbara Oreč, pomoćnica u nastavi

Vlatka Oletić, pomoćnica u nastavi

RAZREDNA NASTAVA

s. Sunčica Kunić, 1. a razred

kunic@katolickaskola.com

Mirela Škunca, 1. b razred

skunca@katolickaskola.com

Mirela Pakšec, 1. a i b razred

paksec@katolickaskola.com

Ana Gečević, 2. razred

gecevic@katolickaskola.com

Sanda Car, 2. razred

Monika Sedlaček, 2. razred, zamjena

sedlacek@katolickaskola.com

Lana Rom, 3. razred

Lucija Lončarević, 3. razred, zamjena

loncarevic@katolickaskola.com

Nikolina Tolić, 3. razred

Ines Vujević, 3. razred, zamjena

vujevic@katolickaskola.com

Marta Radoš, 4. razred

Ida Ćurić, 4. razred, zamjena

curic@katolickaskola.com

Tamara Zrno, 4. razred

Ivona Šilobodec, 4. razred, zamjena

silobodec@katolickaskola.com

PREDMETNA NASTAVA

Josip Ivšinović, Matematika

razrednik 5. razreda

matematika@katolickaskola.com

Ivana Martinko, Tjelesna i zdravstvena kultura razrednica 6. razreda

tzk@katolickaskola.com

Ante Mikulić, Vjeronauk

razrednik 7. razreda

vjeronauk@katolickaskola.com

Andrija Sivrić, Povijest

razrednik 8. razreda

povijest@katolickaskola.com

Ana Slipčević, Latinski jezik

Matea Harambašić, Latinski jezik - zamjena

latinskijezik@katolickaskola.com

Maja Leko, Grčki jezik

Matea Harambašić, Grčki jezik - zamjena

grckijezik@katolickaskola.com

Emil Valla, Hrvatski jezik

hrvatskijezik@katolickaskola.com

Bianka Garčević, Likovna kultura

likovnakultura@katolickaskola.com

Marija Krnić Agić, Glazbena kultura 

glazbenakultura@katolickaskola.com

Bruna Orsag, Tehnička kultura

tehnickakultura@katolickaskola.com

Sanja Bilić Troha, Engleski jezik

engleskijezik@katolickaskola.com

Magdalena Ciganović Janković, Kemija

kemija@katolickaskola.com

Danijela Kolarić, Priroda/Biologija

priroda@katolickaskola.com

Vesna Kašaj, Informatika

informatika@katolickaskola.com

Stela Vugrinčić, Fizika

fizika@katolickaskola.com

Ana Mirčetić, Geografija

geografija@katolickaskola.com

Ivana Mičić, Njemački jezik

njemackijezik@katolickaskola.com

Petra Mitrović, Francuski jezik

francuskijezik@katolickaskola.com

Mateja Kalingar, Talijanski jezik

Anamarija Pulić Hlušička, Talijanski jezik - zamjena

talijanskijezik@katolickaskola.com

bottom of page