AKTUALNI NATJEČAJI

Obavijest o testiranju - 

Tehnička kultura

25.5.2022.

Obavijest o testiranju - 

spremačica

10.5.2022.

Obavijest o testiranju - 

učitelj razredne nastave

u produženom boravku

12.4.2022.

Obavijest o testiranju - 

učitelj razredne nastave

12.4.2022.

Obavijest o testiranju - 

učitelj glazbene kulture

23.3.2022.

Obavijest o testiranju - 

Latinski jezik

24.2.2022.

Obavijest o testiranju - 

Likovna kultura

24.2.2022.

Obavijest o testiranju - 

Tehnička kultura

24.2.2022.

Obavijest o testiranju - 

Kemija

10.2.2022.

Natječaj - 

učitelj razredne nastave u produženom boravku

9.2.2022.

Obavijest o testiranju -

razredna nastava u produženom boravku

28.12.2021.

Obavijest o testiranju -

Tehnička kultura

22.11.2021.

Obavijest o testiranju - 

Talijanski jezik

17.11.2021.

Obavijest o testiranju -

Priroda/Biologija

29.10.2021.

Natječaj - 

učitelj razredne nastave

u produženom boravku

4.4.2022.

Natječaj - 

učitelj razredne nastave

4.4.2022.

Natječaj - 

učitelj glazbene kulture

14.3.2022.

Obavijest o natječaju - 

učitelj razredne nastave u produženom boravku

2.3.2022.

Natječaj -

razredna nastava

u produženom boravku

20.12.2021.

Obavijest o natječaju - 

spremačica

24.5.2022.

Obavijest o natječaju - 

učitelj razredne nastave

u produženom boravku

29.4.2022.

Natječaj - 

učitelj razredne nastave

u produženom boravku

29.4.2022.

Obavijest o natječaju - 

učitelj glazbene kulture

4.4.2022.

Obavijest o natječaju - 

Latinski jezik

10.3.2022.

Obavijest o natječaju - 

Likovna kultura

10.3.2022.

Odluka o nezasnivanju radnog odnosa - Tehnička kultura

10.3.2022.

Obavijest o natječaju - 

Kemija

28.2.2022.

Obavijest o testiranju - 

učitelj razredne nastave u produženom boravku

17.2.2022.

Obavijest o natječaju -

razredna nastava u produženom boravku

11.01.2022.

Odluka o nezasnivanju radnog odnosa - Tehnička kultura

30.11.2021.

Obavijest o natječaju - 

Talijanski jezik

30.11.2021.

Obavijest o natječaju -

Priroda/Biologija

09.11.2021.