• PKOŠ

Raspored trajanja nastavnih sati

Od 4. rujna 2017. u školu se uvodi novi raspored trajanja nastavnih sati zbog dužeg vremena za ručak učenika predmetne nastave.


vrijeme-trajanja-nastavnog-sata

1 view

Recent Posts

See All