top of page
  • Writer's picturePKOŠ

Bogovi i junaci Olimpa

Na satu grčkog jezika učenici 8. razreda uprizorili su tri mitološke priče. Jedna skupina objasnila je kako je maslina postala simbol mira, druga je prikazala Ahilejevo ubojstvo Hektora, a treća Tezeja, junaka antičkog svijeta kako ubija Minotaura. 54 views

コメント


bottom of page