top of page
Pokus s narančom učenice Vanje Baždar

Učenici 8. razreda su na modelu naranče izveli formulu za oplošje kugle O=4*P, gdje je P površina glavnog kruga. Dokazali su da količina narančine kore (oplošje) zauzima 4 glavna kruga (glavni krug je onaj koji se dobije presjekom kugle na dva jednaka dijela). U prilogu je rad učenice Vanje Baždar.

bottom of page