top of page
  • PKOŠ

Rečenični dijelovi – videoponavljanje

Na kraju nastavne godine neće škoditi da ponovimo rečenične dijelove koje smo tako često ponavljali. Učenik Šime Petrak pripremio nam je sažeto videoizlaganje o spomenutoj nastavnoj cjeline, stoga pogledajte i ponovite zajedno s njim.
3 views

Recent Posts

See All
bottom of page