top of page
  • Writer's picturePKOŠ

Početna matematika i konkretni materijali

U razrednoj nastavi u matematici često se nedovoljno koriste konkretni materijali za uvođenje apstraktnih matematičkih pojmova. Osobito je osjetljivo početno vrijeme učenja (prvi razred), koji pohađaju djeca različitih stupnjeva predznanja i kognitivnog shvaćanja jer se u tom vremenu od njih očekuje formiranje, razumijevanje i korištenje mnogih apstraktnih pojmova kao što je i usvajanje broja i brojnosti. Uz pomoć konkretnih materijala želimo učenike iz konkretnosti uvesti u svijet apstrakcije.


Primjer takvog korisnog, praktičnog i učenicima zanimljivog nastavnog materijala je tzv. računska (didaktička) gusjenica. Nazvana je tako zbog njezinog oblika, a djeci je vrlo prihvatljiva i zanimljiva. Računska gusjenica, izrađena za potrebe računanja do 20 u prvom razredu osnovne škole, sastavljena je od 10 kuglica jedne boje i 10 kuglica druge boje koje su povezane u lanac. Već ovdje se ponavlja nastavni sadržaj gdje učenici uočavaju da gusjenica ima dvije desetice i da se jedna desetica sastoji od deset jedinica.

Gusjenicu su učenici izradili zajedno sa svojim roditeljima koji su rado prihvatili predloženu ideju i molbu učiteljica. Na prvoj kuglici, crnim flomasterom se označe usta i oči te dogovaramo kako ćemo brojiti i glavu gusjenice da se učenici ne bi zbunili u prebrojavanju i računanju.


U nastavku su prikazane slike suradničkog sata rada s računskim gusjenicama. Učenici su nakon riješenog zadatka jedan drugome dali pet i uzviknuli: „Hura!“.

Računska gusjenica je od sada neizostavni nastavni materijal u našim pernicama na satu matematike.


Zahvala profesorici na Učiteljskom fakultetu doc. dr. sc. Dubravki Glasnović Gracin na ideji, primjeru i pomoći oko realizacije.24 views

Recent Posts

See All
bottom of page