O identitetu Prve katoličke osnovne škole u Gradu Zagrebu

Katolička osnovna škola nudi odgojni program koje mu je cilj:

- potraga za kvalitetnijim obrazovanjem,
- briga za ljudsku, duhovnu, intelektualnu, socijalnu formaciju,
- osobna briga za svakog učenika,
- otvaranje učenika svijetu, a da pritom ne gubi nacionalni identitet.

SAZNAJTE VIŠE

Najave