Izdvojeno

O identitetu Prve katoličke osnovne škole u Gradu Zagrebu

Katolička osnovna škola nudi odgojni program koje mu je cilj:
- potraga za kvalitetnijim obrazovanjem,
- briga za ljudsku, duhovnu, intelektualnu, socijalnu formaciju,
- osobna briga za svakog učenika,
- otvaranje učenika svijetu, a da pritom ne gubi nacionalni identitet.
U tome nam je pomoć bogato i široko iskustvo odgoja i obrazovanja Katoličkih škola u Europi i svijetu.

Naša pedagogija je cjelovita (integralna) ljudska formacija. Srž našeg obrazovanja je cjelovita ljudska formacija naše djece, jer su ona budućnost svake zemlje i nada Crkve (Ivan Pavao II).

SAZNAJTE VIŠE

Najave